Mit Danmark har værdierne i behold
Jeg er blevet opdraget med, at man skal respektere hinandens holdninger, religion, politiske ståsted, udseende, påklædning, osv. Vi er åbne og bredt favnende, og vi hjælper dem som er socialt udsatte, er flygtet fra krig og forfølgelse eller på anden vis er i nød og har behov for hjælp.
Jeg er opdraget med vigtigheden af, at vi har demokrati, ytringsfrihed samt troværdig og stærk public service og en fri presse, hvor man frit kan debattere og argumentere for sine holdninger og politiske ståsteder.

Disse værdier er noget af det vigtigste, der definerer os som danske.

Mit Danmark har større social lighed
Vi skal indrette os, så ung som gammel og rig som fattig naturligt møder hinanden på vej til og fra arbejde, indkøb og skole/studie, så de sociale fællesskaber styrkes på tværs af socioøkonomiske lag. Så bliver det sværere at ”mobbe” hinanden og at udstille visse grupper af befolkningen som syndere – præcis som når man i folkeskolen sætter de små og store klassetrin sammen for at imødegå mobning.

Mit Danmark har internationalt udsyn og står ved sit sociale ansvar
Vi skal være med til at skabe en robust verden ved at tilslutte os FN’s verdensmål og vægte EU-samarbejdet, klima og social lighed højt. At Danmarks befolkningsmæssige sammensætning ændres over tid, er ikke nyt. Sådan har det altid været, for ellers havde vi slet ikke været her. Og sådan skal det blive ved med at være, for vi har brug for arbejdskraft udefra. Derfor skal vi stå ved vores sociale ansvar og tage Danmarks andel af EU-flygtninge samt tage imod de 500 årlige FN-kvoteflygtninge, som vi rent faktisk er forpligtet til.

Mit Danmark har en stærk offentlig sektor, som samfundet støtter solidarisk op om
Stat og kommuner skal gå forrest med bæredygtige krav ved udbud af drifts- og anlægsopgaver, hvor borgerne bliver hørt og inddraget. Og stat og kommuner skal drive de væsentligste infrastrukturer, som f.eks. vandforsyning, offentlig transport, sundhedsvæsen og elforsyning.
Jeg ønsker, at vi i større grad forfølger og straffer de virksomheder og borgere, der bevidst søger at unddrage sig skattebetaling eller hjælper til hvidvask af penge; det er usolidarisk, uværdigt og ødelæggende for fundamentet i vores samfund.
Vi har behov for alle skatteindtægter, så vi kan afsætte tilstrækkelige midler til den grønne omstilling og kampen for at redde vores jord. Alle i samfundet skal støtte solidarisk op i klimakampen.

Mit Danmark går i en anden politisk retning – jeg tror på en god fremtid