Jeanné Vetling Mit Danmark

Mit Danmark er et lille land med store ambitioner – både på egne og andres vegne. Det har bragt os vidt, vi er blevet lyttet til, og det har givet os international anerkendelse og indflydelse.

Desværre er vi de seneste år ikke havnet på udenlandske avisers forsider på grund af vores grønne tiltag eller noget af den teknologi eller medicin, der bliver udviklet her, men på grund af smykkelov, burkalov og en integrationsminister, der spiser kage.

Mit Danmark er dit Danmark – det er vores Danmark, men det er der nogen, der har glemt.

Vi har glemt at lytte til hinanden. Det har ført til manglende forståelse, skel og ringhjørne-politik. Det er ingen tjent med. Og derfor skal vi tilbage til rødderne. Vi skal tilbage til den demokratiske samtale – hvor vi lytter lige så meget, som vi taler.  

Mit Danmark er bygget på tillid og respekt. De to værdier er hele fundamentet for, at vores samfund kan fungere så godt, som det gør. Når vi viser hinanden tillid og respekt, når vi møder hinanden i øjenhøjde, så har vi alle mulighed for at vokse. Og det skal vi have mere af i fremtiden. Den mistro og manglende tillid til alt lige fra naboen, til den offentligt ansatte og til politikeren, skal erstattes med tillid. For det er et af de vigtige fundamenter vores demokrati og kultur er bygget på.

For mit Danmark er nemlig bygget på forståelsen for, at der skal være plads til individet, men også at vi er stærke i fællesskab. Og netop derfor har vi brug for både den demokratiske samtale, respekten for forskellighed og tillid til, at vi alle vil det bedste for hinanden og for Danmark.

At vi så ikke altid er enige, det er jo bare en styrke, for vi kan mødes, lave kompromiser, og samlet finde den bedste løsning.

Derfor står vi i mit Danmark sammen. Til glæde for os alle.