Mit Danmark er i bevægelse.Henrik Vinther Olesen

Altid på vej mod løsninger, hvor denne generation gør livet bedre, lettere og med flere muligheder for den næste generation. Derfor er mit Danmark grønnere, friere og stærkere i morgen end i dag; med mere miljørigtig produktion af energi, som ikke slider på Kloden – med fundamentale rettigheder som beskytter den svage ret fra den stærkes magt – med et stadigt stærkere i Europa om de problemer, vi ikke kan løse alene.

Mit Danmark er en del af noget større. Et større fællesskab, der rækker hen over de grænser, som engang var fronter i Europas krige, og som efterlod millioner af børn uden deres forældre. Fællesskaber, som hjælper os, når vi hver for sig må give fortabt; i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet og forurening, i kampen for at tøjle techgiganterne og for fredelig samhandel mellem os, så vi køber og sælger i stedet for at slås. Fred er ingen selvfølge, men et resultat af vilje til at ville være sammen.

Mit Danmark er en del af noget stort; at et verdensomspændende løfte om, at alle mennesker er noget værd i deres egen ret. De umistelige menneskerettigheder beskytter den enkelte fra flertallets luner, og de tvinger fællesskabet til at se mennesket først. Rettigheder er ingen selvfølge og består kun, hvis vi tager kampen, når mørke magter vil tage rettigheder fra det enkelte menneske; som når regeringen og DF vil sende 1-årige på opdragelseslejr, når man straffer kriminalitet begået i ét område end naboområdet eller når vi tror, at forbud mod bestemte klædedragter pludselig skulle fjerne undertrykkelse og social isolation.

Mit Danmark tror på, at vi kan nå at bremse klimaforandringerne. Ikke ved at lægge hele vores hverdag om her og nu. Men ved at insistere på, at vores generation har pligten til at give Kloden videre i en bedre stand, end vi overtog den; ved at bremse for salg af benzin- og dieselbiler, mens vi samtidig letter afgifter på elbiler og gør kollektiv trafik billigere og mere finmasket. Men også ved at forbruge og producere klogere, så vi genanvender mere, reducerer brugen af unedbrydelig plastik og omlægger dårlig landbrugsjord til god natur.

Og mit Danmark spærrer ikke børn inde i asyllejre – mit Danmark tager kvoteflygtninge!