Mit Danmark er mangfoldigt

I mit Danmark nyder vi godt af forskellighed. I mit Danmark har vi blik for, at udfordringer og løsninger kan betragtes fra mange forskellige positioner. Alle stemmer bør høres og vejes. Uanset om du hedder Ole eller Ali. Uanset om du er håndværker eller akademiker. Uanset om du er selvstændig eller lønarbejder. Folkepensionist, førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager eller studerende. I mit Danmark tager vi hinanden alvorligt og skaber rigtige løsninger på virkelige problemer.

I stor udstrækning oplever jeg netop det Danmark, jeg beskriver. Det gør mig stolt, at leve i et land, hvor vi i høj grad er både tolerante, empatiske og handlekraftige. Vi lytter til hinanden, sætter os i andres sted og handler i fællesskab. I Danmark skaber vi resultater – og vi gør det, fordi vi er gode til at samarbejde.

Tillid og tryghed skal være allemandseje i Danmark. Desværre er frygt blevet et værktøj i særlige politiske kredse. Lad os komme tilbage til det, der gør Danmark stærkt: Tolerance, empati, samarbejde og handlekraft. Og selvfølgelig viden, frihed, kreativitet og et godt socialt sikkerhedsnet.

For mig er danskhed en erkendelse af, at alle skal have de samme muligheder i livet. For mig er danskhed en erkendelse af, at vi alle er individer, og må vurderes på, hvem vi er – ikke vores udseende, etnicitet, religiøse overbevisning, seksualitet eller alt muligt andet.

Jeg tror på, at danskhed er sikring af alles ret til at klæde sig, som vi vil. Til at tro, som vi vil. Og til at deltage i debatten og give udtryk for vores holdninger.

I mit Danmark er jeg stolt af, at kunne byde nye danskere til. Jeg ved nemlig, at de både kan og vil bidrage til det smørhul, som Danmark nu engang er. Og vi kan få det bedste ud af det til alles gavn og glæde. Hvis vi vil.